štěrkopísky, kamenivo, písek, doprava, uložení výkopové zeminy

O společnosti

Štěrkopískovny Zechmeister spol, s.r.o. se sídlem Valtice, Nová 833, vnikly v roce 1996.

Společnost se zabývá:
hornickou činností – povrchové dobývání písků a štěrkopísků
výrobou a prodejem - těženého, tříděného kameniva, štěrkopísků.

štěrkopísky, povrchové dobývání písků

Informace ze stavebnictví | Created by CzechProject s.r.o. 2007